De behandeling

De behandeling is zeer gericht. Gewrichten met een functiestoornis worden zeer gericht en precies behandeld. De uitgeoefende kracht is niet groot, maar door zijn gerichtheid zeer effectief. Uiteindelijk keren bewegingsmogelijkheden terug. Het lichaam kan beginnen met herstellen, moeder natuur kan aan het werk! 

De behandeling

Bij het eerste bezoek aan de artrokinesioloog wordt gevraagd naar de klachten, de duur van de klachten en het moment waarop de pijn optreedt. Er wordt onderzoek gedaan naar de situatie waarin het gewrichtensysteem op dat moment verkeert.

Bij dit onderzoek worden alle gewrichten van de wervelkolom, arm- en beengewrichten, schedelnaden en kaakgewrichten, betrokken. Er wordt geen gebruik gemaakt van apparatuur, maar zorgvuldige observatie tijdens het uitvoeren van een aantal bewegingen en specifieke metingen. Op basis daarvan wordt een behandelplan opgesteld. 

De behandeling zelf bestaat uit het zeer gericht en uiterst precies behandelen van alle gewrichten waarvan de functie verstoord is. Daarnaast wordt de beweeglijkheid van alle gewrichten die tot dezelfde bewegingsketen horen verbeterd. Deze behandeling gebeurt met vingerkracht. De uitgeoefende kracht is niet groot, maar door zijn gerichtheid zeer effectief.

Het ene botstuk wordt gefixeerd terwijl het andere in de juiste richting wordt bewogen gebruik makend van de vaste punten wetmatigheid.

Er wordt dus niet “gekraakt”. 

De teruggekeerde bewegingsmogelijkheden worden nu graag benut door het lichaam. Het herstel kan beginnen en de genezing is in gang gezet. De gewrichten en spieren die ontzien of overbelast werden gaan langzamerhand weer meedoen en verdere slijtage wordt vertraagd of hersteld. In het begin kan de nieuwe en juiste houding onwennig zijn. Het lichaam is gewend geraakt aan de uitwijkhouding.

Oude klachten kunnen weer opspelen voordat ze echt verdwijnen. Wanneer door het herstel de lang bestaande uitwijkhouding niet meer nodig is, kan dit tijdelijk zeer onwennig zijn. Het lichaam heeft tijd nodig om aan deze nieuwe situatie te wennen. Niet alleen nek, rug of knieklachten, maar ook de vegetatieve klachten kunnen opspelen alvorens zij zullen verdwijnen.

De rug wordt weer op de normale manier belast, X- of O-benen worden rechter, de nek en rug worden rechter en er ontstaat zelfs op sommige plaatsen een andere en betere botstructuur. Wanneer klachten jarenlang hebben bestaan en de gevolgen niet goed meer kunnen genezen, zal met een incidentele behandeling achteruitgang vertraagd kunnen worden.